• post@bellissimaclinic.no
  • + 47 929 82 041

Rynkebehandling

Første gangen du kommer til oss gjennomfører vi en konsultasjon slik at vi på best mulig måte kan stille diagnose og gi råd om hva som er riktig for akkurat deg. Det er viktig at du møter opp uten sminke, slik at vi får evaluert ditt ansikt så korrekt som mulig.

Generell info:

Første gangen du kommer til oss gjennomfører vi en konsultasjon slik at vi på best mulig måte kan stille diagnose og gi råd om hva som er riktig for akkurat deg. Det er viktig at du møter opp uten sminke, slik at vi får evaluert ditt ansikt så korrekt som mulig. Dersom du ønsker å gjennomføre konsultasjon og behandling samtidig er det viktig at du bestiller begge avtalene, slik at vi kan sette av nok tid til.

Du vil få tilsendt et samtykkeskjema på e-post hvor du må fylle inn helseinformasjon og signatur. Dette kan leveres ved første konsultasjon, eller elektronisk på e-post.

Akkurat som ved sykehusene er det viktig for vår planlegging at du sier ifra om du ikke kan møte til timen din, dersom du glemmer timen eller avbestiller for sent vil du motta faktura for planlagt behandling. Avbestilling eller flytting av avtale må skje i arbeidstiden senest 48 timer før avtalt tid.

Bivirkninger for Rynkebehandling:

Det er viktig å være oppmerksom på mulige bivirkninger ved rynkebehandling. Bivirkninger inkluderer blåmerker, hevelser og smerte på injeksjonsstedet. Noen personer kan også oppleve hodepine, kvalme eller influensalignende symptomer. Svært sjeldne, men alvorlige bivirkninger kan omfatte pustevansker, synsproblemer, muskelsvakhet og problemer med å svelge. Det er derfor viktig å informere din behandler om eventuelle allergier eller tidligere bivirkninger før behandling, slik at de kan vurdere om rynke-behandling er riktig for deg. Ved vår klinikk vil du alltid få grundig informasjon om eventuelle bivirkninger og hva du kan forvente etter behandling.

Rynkebehandlingen kan ikke forhindre aldring, men det kan minke dens effekt på utseende og forebygger dannelse av nye rynker. Det er viktig å merke seg at rynkebehandling kun skal administreres av kvalifisert helsepersonell og kun etter en grundig konsultasjon og vurdering av individuelle forhold.

Pris

1 område

2.200 kr

2 område

3.300 kr

3 område

3.800 kr